Відтепер, кожний бажаючий може отримувати інформацію про діяльність Вінницького апеляційного адміністративного суду на свою електронну адресу | Вінницький апеляційний адміністративний суд відкриває двері молодим правознавцям | До уваги ЗМІ! Зразок клопотання на дозвіл фотозйомки, відео-та аудіозапису у відкритому судовому засіданні | Телефон довіри та електронна адреса для зворотнього зв'язку |


Телефон довіри:

(0432)55-15-55

«Трискладовий тест» поняття та правила застосування»

Ми у Facebook Ми у Twitter Ми у YouTube Ми у Вікіпедії Ми у Google+

 

     Нещодавно у Вінницькому апеляційному адміністративному суді було проведено захід «Трискладовий тест» принципи та правила застосування». Даний захід, був організований Вищим адміністративним судом спільно з уповноваженим ВР з прав людини за підтримки Ради Європи. Участь у ньому взяли судді й працівники апарату Вищого Адміністративного Суду України, судді ВААС, представники уповноваженого ВР з прав людини, Ради Європи, а також європейські та національні експерти.

 

     Одним із наріжних каменів функціонування правової держави є прозорість та відкритість діяльності органів державної влади. Тому поінформованість громадськості про роботу органів влади виступає запорукою існування демократичних відносин, сприяє формуванню та зміцненню демократичного суспільства.

 

     Часто на практиці виникають ситуації коли у розпорядника інформації виникають сумніви щодо надання інформації особі від якої отримано запит про надання останньої.

 

     І саме на цьому етапі виникає необхідність у застосуванні «трискладового тесту». «Трискладовий тест» інколи також називають перевіркою на суспільний інтерес. «Трискладовий тест» є юридичною конструкцією – засобом для перевірки наявності необхідних умов для обмеження доступу до інформації.

 

     Важливою вихідною точкою для розуміння «Трискладовою тесту» є принцип максимальної відкритості, або презумпції відкритості, який передбачає, що будь яка інформація, яка знаходиться в розпорядника публічної інформації, є відкритою. Це припущення про відкритість може бути спростовано, якщо розпорядник доведе, що доступ до конкретної запитуваної інформації підлягає обмеженню відповідно до умов, передбачених законом. Ці умови як раз і визначає так званий «Трискладовий тест». Можна зробити висновок, що відкритість інформації визнається правилом, а обмеження доступу – винятком з цього правила.

 

     «Трискладовий тест» застосовується:

 

     1. При віднесенні розпорядником інформації до службової або до державної таємниці;

     2. При розгляді запиту щодо доступу до інформації з обмеженим доступом. 

 

 

     «Трискладовий тест» слід застосовувати не лише при першому обмеженні доступу до інформації чи при розгляді першого запиту стосовно цієї інформації, але і в подальшому – щоразу при вирішенні питання надання чи відмови в доступі.

 

      При віднесенні інформації до конфіденційної «трискладовий тест» не повинен застосовуватися. Це пов’язано з тим, що до конфіденційної інформації можуть відносити лише приватно-правові суб’єкти (фізичні чи юридичні особи), які при цьому не є розпорядниками публічної інформації в розумінні статті 13 Закону і на них, відповідно не поширюється дія частини 2 статті 6 Закону. При цьому Закон про доступ до публічної інформації та Закон про інформацію передбачають, що віднесення інформації до конфіденційної здійснюється на розсуд фізичної чи юридичної особи. Поширення трискладового тесту на фізичних чи юридичних осіб при віднесенні ними інформації до конфіденційної було б надмірним і нераціональним, оскільки вимагало від особи зважувати свої власні права з правами інших осіб чи змушувало б особу відмовлятися від власних прав на користь суспільних інтересів або прав інших.

 

     Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації» суб’єкти владних повноважень не можуть відносити інформацію до конфіденційної.

 

     Отже, в процесі застосування процедури «трискладового тесту» мають враховуватись доводи запитувача в приводу того, чому на його думку конкуруючий суспільний інтерес в отриманні інформації з обмеженим доступом переважає законний інтерес обмежити доступ до неї ( за наявності таких доводів). Перевага конкуруючого суспільного інтересу над законними інтересами зобов’язує до надання запитуваної інформації та зняття з неї статусу інформації з обмеженим доступом.

 

     Відмова у наданні інформації повинна бути правомірною та обґрунтованою результатами застосування «трискладового тесту». При цьому відмова в запиті повинна бути мотивованою, тобто в тексті відмови повинно міститися обґрунтування, чому обмеження доступу є можливим відповідно до умов «трискладового тексту».

 

     У разі рівної ваги доводів на користь обмеження доступу і доводів на користь розкриття інформації, перевага надається розкриттю огляду на презумпцію відкритості публічної інформації. 

 

     Доступ до публічної інформації – це передумова розвитку європейської країни. А тому, при здійсненні своєї діяльності всі органи державної влади України повинні пам’ятати, що право на доступ до інформації, якою володіє орган публічної влади – це основоположне право громадянина. Це право є необхідним елементом демократичної форми правління, яка ґрунтується на вимогах прозорості, гласності та підзвітності діяльності владних органів і службових осіб, яких народ уповноважив виконувати функції Держави. Ці принципи є ключовими у роботі Вінницького апеляційного адміністративного суду. 

 

Підготовлено відділом по роботі зі зверненнями

громадян та юридичних осіб

 

 

 

Теги: Вінницький апеляційний адміністративний суд, ВААС, Трискладовий тест

Блок новин
08.07.2015  Суддя ВААС Тетяна Сапальова бере участь у розробці дистанційних навчальних курсів...
1 - 4 липня 2015 року Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Національною школою суддів України, Верховним Судом України та Вищим адміністративним...
читати далі
03.07.2015  Організація роботи суду
Судова влада України виконує важливу функцію для українського народу, пропонуючи відкритий та чесний спосіб вирішення спорів. Судова влада - це система...
читати далі
30.06.2015  Інформація щодо апеляційного розгляду адміністративних справ за період з 1...
Інформація щодо апеляційного розгляду адміністративних справ за період з 1 по 5 червня 2015 року.
читати далі
30.06.2015  «Трискладовий тест» поняття та правила застосування»
Нещодавно у Вінницькому апеляційному адміністративному суді було проведено захід «Трискладовий тест» принципи та правила застосування». Даний захід, був...
читати далі
30.06.2015  Інформація щодо надходження до Вінницького апеляційного адміністративного суду...
За період з 22.06.2015 по 26.06.2015 до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб надійшло 9 звернень, з яких...
читати далі
Архів новин
Юридичні новини