Відтепер, кожний бажаючий може отримувати інформацію про діяльність Вінницького апеляційного адміністративного суду на свою електронну адресу | Вінницький апеляційний адміністративний суд відкриває двері молодим правознавцям | До уваги ЗМІ! Зразок клопотання на дозвіл фотозйомки, відео-та аудіозапису у відкритому судовому засіданні | Телефон довіри та електронна адреса для зворотнього зв'язку |


Телефон довіри:

(0432)55-15-55

Організація роботи суду

Ми у Facebook Ми у Twitter Ми у YouTube Ми у Вікіпедії Ми у Google+
 
     Судова влада України виконує важливу функцію для українського народу, пропонуючи відкритий та чесний спосіб вирішення спорів.
 
     Судова влада - це система утворених відповідно до закону органів, що наділені виключними владними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ із застосуванням спеціальної визначеної законом процесуальної форми, яка містить гарантії законності й справедливості рішень, що приймаються. Органом, наділеним повноваженням по реалізації одного з видів державної влади - судової, є суд. У сукупності усі суди країни складають її судову систему, яка є організаційним утіленням судової влади.
 
     Основні засади організації та діяльності судової влади регламентовано Конституцією України (розд. VІІІ) та Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 
 
     Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Голова суду контролює ефективність діяльності апарату суду.
 
     Як всім відомо, що тільки правильна організація роботи установи може принести позитивний результат у її роботі. Тому, основним завданням яке стоїть перед керівництвом суду є оптимізація роботи суду. Пошук шляхів, які спрямовані на модернізацію та поліпшення умов роботи у суді дають бажаного результату, насамперед, це надання якісних послуг відвідувачам суду.
 
    Так, Вінницький апеляційний адміністративний суд не стоїть на місці, знаходиться у пошуках найбільш ефективної форми організації роботи суду. У нашому суді впроваджуються в роботу найновіші технології, створюються комфортні умови для відвідувачів суду, проводяться заходи, що направлені на підняття правової культури громадян. Велика увага приділяється організації роботи працівників апарату суду. Постійно оптимізується організаційна структура управління суду.
 
     Вінницький апеляційний адміністративний суд складається з багатьох підрозділів і штатних працівників. Ключем діяльності працівників апарату суду є командна робота та співробітництво у реалізації основних принципів судочинства для належного, найвищого рівня розвитку адміністрування.
 
     Робота відділів, що створені у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, направлена на реалізацію наступних напрямків:
 
– здійснення прийому та реєстрація документів, передача їх виконавцям, надання інформаційних послуг, видача копій рішень і ознайомлення з матеріалами справи;
– забезпечення організації діловодства в суді, відправлення вихідної кореспонденції;
– забезпечення розгляду адміністративних справ;
– узагальнення судової практики та здійснення аналітично-статистичної роботи; 
– здійснення організації проведення та документального оформлення засідань зборів та нарад суддів і працівників апарату суду;
– формування плану роботи суду та контроль за його виконанням; 
– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби  в  кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
– здійснення матеріально-технічного забезпечення, планово-фінансової діяльності, бухгалтерський облік та звітності; 
– впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій у суді, організацію роботи локальних мереж та інформаційних систем, своєчасний ремонт, модернізацію, сервісне обслуговування засобів і систем обчислювальної техніки, оргтехніки та систем зв’язку у суді;
– висвітлення інформації щодо діяльності суді у ЗМІ. 
 
     Для реалізації всіх напрямків діяльності суду необхідна злагоджена робота всіх працівників суду. Люди, що працюють в судовій системі, обіймають відповідальні посади, до яких ставляться з довірою, і тому їх робота присвячена служіння суспільству та відстоюванню його інтересів. 
 
 
 
Підготовлено відділом кадрової роботи та
проходження державної служби
 
 
Теги: Вінницький апеляційний адміністративний суд, ВААС, судова влада, робота відділів

Блок новин
08.07.2015  Суддя ВААС Тетяна Сапальова бере участь у розробці дистанційних навчальних курсів...
1 - 4 липня 2015 року Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Національною школою суддів України, Верховним Судом України та Вищим адміністративним...
читати далі
03.07.2015  Організація роботи суду
Судова влада України виконує важливу функцію для українського народу, пропонуючи відкритий та чесний спосіб вирішення спорів. Судова влада - це система...
читати далі
30.06.2015  Інформація щодо апеляційного розгляду адміністративних справ за період з 1...
Інформація щодо апеляційного розгляду адміністративних справ за період з 1 по 5 червня 2015 року.
читати далі
30.06.2015  «Трискладовий тест» поняття та правила застосування»
Нещодавно у Вінницькому апеляційному адміністративному суді було проведено захід «Трискладовий тест» принципи та правила застосування». Даний захід, був...
читати далі
30.06.2015  Інформація щодо надходження до Вінницького апеляційного адміністративного суду...
За період з 22.06.2015 по 26.06.2015 до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб надійшло 9 звернень, з яких...
читати далі
Архів новин
Юридичні новини